Byggnation & Renovering

Nedan finns information om byggnation och renovering att ta del av. 

I de fall markiser behöver bytas ut på balkonger skall dessa erhålla samma färgkod likt de som redan sitter där, märket på nuvarande markiser är Zento.  
- Färgkod: Sevillan 5411