Information kring våra skyddsrum.

Inventering av befintliga skyddsrum utförd. 

Styrelsen har tillsammans med ML-bygg genomfört en inventering av fastigheternas skyddsrum och utrustning. Detta för att säkerställa driftsättning inom 48 timmar. Vi hoppas såklart att dessa aldrig ska behöva användas men har ett ansvar gentemot alla medlemmar att säkerheten följs.