Parkeringstillstånd

Här kommer information till dig som boende gällande digitalt parkeringstillstånd. 

 

Regler digitala parkeringstillstånd

  • Endast boende utan befintligt tillstånd i garage eller motorvärmarplats kan få digitalt tillstånd.
  • Om boende har fler än en bil men endast ett tillstånd i garage eller motorvärmare kan tillstånd sökas för övriga fordon.
  • Fordonen måste ägas av boende skriven på adressen samt vara i drift.
  • Firmabilar tilldelas ej digitala parkeringstillstånd, undantaget privata förmånsbilar.
  • Boende med digitala tillstånd ansvarar själva att rätt registreringsnummer är kopplat till tillståndet, detta görs via appen Aimo eller på aimopark.se

 

För boende som INTE har garageplats eller motorvärmarplats ute ersätts dagens fysiska parkeringstillstånd med digitala för att som idag kunna parkera på boende/besöksparkeringarna.
Styrelsen administrerar de digitala parkeringstillstånden och behöver följande information av dem som INTE har garageplats eller motorvärmarplats:


Namn
Adress
Telefonnummer
Mejla uppgifterna till
brfsadelnisundsvall@gmail.com eller lämna i
brevlådan Riddargatan 1A senast 1 maj eller löpande vid inflytt.
Märk med parkeringstillstånd i ämnesfältet.